www.fitneshrani.com

[online shop for supplements and sports]

a new CMS platform for e-commerce
automatic transfer of 7500 products from an old web system
adaptive/responsive design and branding
SEO optimization
facebook page integration
fast order button
blog and chat system
SSL certificate

bestdoorsbg.com

[interior and armored doors]

a new CMS platform
adaptive/responsive design and branding
detailing SEO optimization
online marketing
embedded Google map
facebook page integration
other customizations

www.fitneshrani.com

[онлайн магазин за хранителни добавки и спорт]

нова CMS платформа за онлайн пазаруване
автоматично прехвърляне на 7500 продукта от стара система
адаптивен/респонсив дизайн и брандиране
SEO оптимизация
интеграция на Фейсбук страница
бутон за бърза поръчка без регистрация
блог и чат система
SSL сертификат

bestdoorsbg.com

[интериорни и блиндирани врати]

нова CMS платформа
адаптивен/респонсив дизайн и брандиране
детайлна SEO оптимизация
онлайн маркетинг
вградена Гугъл карта
интеграция на Фейсбук страница
други къстъмизации